جدیدترین مطالب - مارسلو: به نظرم رونالدو با ما در رئال می‌ماند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

مدافع برزیلی رئال مادرید درباره آینده ستاره پرتغالی با این تیم گفت:به نظرم او با ما خواهد ماند اما دقیقا نمی دانم که در آینده به اتفاقی خواهد افتاد.

جدیدترین مطالب

مدافع برزیلی رئال مادرید درباره آینده ستاره پرتغالی با این تیم گفت:به نظرم او با ما خواهد ماند اما دقیقا نمی دانم که در آینده به اتفاقی خواهد افتاد.

جدیدترین مطالب - مارسلو: به نظرم رونالدو با ما در رئال می‌ماند

مدافع برزیلی رئال مادرید درباره آینده ستاره پرتغالی با این تیم گفت:به نظرم او با ما خواهد ماند اما دقیقا نمی دانم که در آینده به اتفاقی خواهد افتاد.

جدیدترین مطالب - مارسلو: به نظرم رونالدو با ما در رئال می‌ماند

مدافع برزیلی رئال مادرید درباره آینده ستاره پرتغالی با این تیم گفت:به نظرم او با ما خواهد ماند اما دقیقا نمی دانم که در آینده به اتفاقی خواهد افتاد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - مارسلو: به نظرم رونالدو با ما در رئال می‌ماند

مدافع برزیلی رئال مادرید درباره آینده ستاره پرتغالی با این تیم گفت:به نظرم او با ما خواهد ماند اما دقیقا نمی دانم که در آینده به اتفاقی خواهد افتاد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/487543/&