جدیدترین مطالب - امیدواری چین به برگزاری نشست برنامه‌ریزی شده "اون" و ترامپ

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

وزارت خارجه چین امروز (یکشنبه) ابراز امیدواری کرد که نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی ماه آتی میلادی در سنگاپور برگزار شود.

جدیدترین مطالب

وزارت خارجه چین امروز (یکشنبه) ابراز امیدواری کرد که نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی ماه آتی میلادی در سنگاپور برگزار شود.

جدیدترین مطالب - امیدواری چین به برگزاری نشست برنامه‌ریزی شده "اون" و ترامپ

وزارت خارجه چین امروز (یکشنبه) ابراز امیدواری کرد که نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی ماه آتی میلادی در سنگاپور برگزار شود.

جدیدترین مطالب - امیدواری چین به برگزاری نشست برنامه‌ریزی شده "اون" و ترامپ

وزارت خارجه چین امروز (یکشنبه) ابراز امیدواری کرد که نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی ماه آتی میلادی در سنگاپور برگزار شود.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - امیدواری چین به برگزاری نشست برنامه‌ریزی شده "اون" و ترامپ

وزارت خارجه چین امروز (یکشنبه) ابراز امیدواری کرد که نشست میان رهبران آمریکا و کره شمالی ماه آتی میلادی در سنگاپور برگزار شود.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/487574/����������������-������-����-��������������-��������-�����������������������-������-������-��-����������/