جدیدترین مطالب - پمپئو: تحریم‌های کره شمالی پابرجا خواهند ماند

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای چینی از تلاش‌های پکن برای کمک به برگزاری نشست مشترک میان سران کره شمالی و آمریکا تشکر کرد و در عین حال گفت رفع تحریم‌های کره شمالی، پیش از خلع سلاح اتمی این کشور صورت نمی‌گیرد.

جدیدترین مطالب

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای چینی از تلاش‌های پکن برای کمک به برگزاری نشست مشترک میان سران کره شمالی و آمریکا تشکر کرد و در عین حال گفت رفع تحریم‌های کره شمالی، پیش از خلع سلاح اتمی این کشور صورت نمی‌گیرد.

جدیدترین مطالب - پمپئو: تحریم‌های کره شمالی پابرجا خواهند ماند

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای چینی از تلاش‌های پکن برای کمک به برگزاری نشست مشترک میان سران کره شمالی و آمریکا تشکر کرد و در عین حال گفت رفع تحریم‌های کره شمالی، پیش از خلع سلاح اتمی این کشور صورت نمی‌گیرد.

جدیدترین مطالب - پمپئو: تحریم‌های کره شمالی پابرجا خواهند ماند

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای چینی از تلاش‌های پکن برای کمک به برگزاری نشست مشترک میان سران کره شمالی و آمریکا تشکر کرد و در عین حال گفت رفع تحریم‌های کره شمالی، پیش از خلع سلاح اتمی این کشور صورت نمی‌گیرد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - پمپئو: تحریم‌های کره شمالی پابرجا خواهند ماند

وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای چینی از تلاش‌های پکن برای کمک به برگزاری نشست مشترک میان سران کره شمالی و آمریکا تشکر کرد و در عین حال گفت رفع تحریم‌های کره شمالی، پیش از خلع سلاح اتمی این کشور صورت نمی‌گیرد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/525927/پمپئو-تحریم‌های-کره-شمالی-پابرجا-خواهند-ماند/