جدیدترین مطالب - ارتش سوریه پهپاد رژیم صهیونیستی را ساقط کرد

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان با آتش پدافند هوایی ارتش سوریه، ساقط شد.

جدیدترین مطالب

یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان با آتش پدافند هوایی ارتش سوریه، ساقط شد.

جدیدترین مطالب - ارتش سوریه پهپاد رژیم صهیونیستی را ساقط کرد

یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان با آتش پدافند هوایی ارتش سوریه، ساقط شد.

جدیدترین مطالب - ارتش سوریه پهپاد رژیم صهیونیستی را ساقط کرد

یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان با آتش پدافند هوایی ارتش سوریه، ساقط شد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - ارتش سوریه پهپاد رژیم صهیونیستی را ساقط کرد

یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در بخش سوریه‌ای بلندی‌های جولان با آتش پدافند هوایی ارتش سوریه، ساقط شد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/534910/��������-����������-����������-��������-������������������-����-��������-������/