جدیدترین مطالب - صدور مجوز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
صدور مجوز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک

اخبار پولی مالی -دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند.

منتشر شده توسط پولی مالی - تاریخ انتشار : 13:06:55 1396/9/19
برچسب ها : از , برای , خود , و , تا ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  اخبار پولی مالی -دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند.

  جدیدترین مطالب

  اخبار پولی مالی -دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند.

  جدیدترین مطالب - صدور مجوز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک

  اخبار پولی مالی -دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند.

  جدیدترین مطالب - صدور مجوز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک

  اخبار پولی مالی -دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - صدور مجوز افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و پست بانک

  اخبار پولی مالی -دو وزارتخانه تعاون و ارتباطات می‌توانند پس از تصویب هیئت وزیران از محل فروش اموال غیرمنقول مازاد خود تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه دو بانک توسعه تعاون و پست بانک اختصاص دهند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/53511/صدور-مجوز-افزایش-سرمایه-بانک-توسعه-تعاون-و-پست-بانک/