جدیدترین مطالب - برترین وینگ سوئیت‌ها

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
برترین وینگ سوئیت‌ها

پرواز با لباس بالدار یا «وینگ‌سوئیت / wingsuiting» که در ایران عمدتاً با عنوان اشتباه سقوط آزاد شناخته می‌شود.

ورزشی پروازی است که در آن با استفاده از نوع خاصی از لباس‌های بال‌دار که فضای بین پاها و دست‌ها را می‌پوشاند مساحت جانبی بدن ورزشکار در هوا طوری افزایش می‌یابد که نیروی برا برای پرواز تأمین شود.

این ورزش مدرن اواخر دهه 1990 میلادی با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده، خفاشها و بتمن به نام‌های لباس سنجاب‌پرنده‌ای، لباس خفاشی و لباس بتمن نیز مشهور شده‌اند.

پرواز با لباس بالدار معمولاً با استفاده از چتر نجات پایان می‌یابد.

پیش از این شماری وینگ سوئیت را در تابناک تماشا کرده‌اید و اکنون مجموعه‌ای از برترین وینگ سوئیت‌های پرخطر را می‌بینید.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 23:48:59 1397/4/4
برچسب ها : از , بین , برای , که , را , در , با , بدن , و , به , یا , است , طوری , آزاد , آن , مشهور , نجات ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  پرواز با لباس بالدار یا «وینگ‌سوئیت / wingsuiting» که در ایران عمدتاً با عنوان اشتباه سقوط آزاد شناخته می‌شود.

  ورزشی پروازی است که در آن با استفاده از نوع خاصی از لباس‌های بال‌دار که فضای بین پاها و دست‌ها را می‌پوشاند مساحت جانبی بدن ورزشکار در هوا طوری افزایش می‌یابد که نیروی برا برای پرواز تأمین شود.

  این ورزش مدرن اواخر دهه 1990 میلادی با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده، خفاشها و بتمن به نام‌های لباس سنجاب‌پرنده‌ای، لباس خفاشی و لباس بتمن نیز مشهور شده‌اند.

  پرواز با لباس بالدار معمولاً با استفاده از چتر نجات پایان می‌یابد.

  پیش از این شماری وینگ سوئیت را در تابناک تماشا کرده‌اید و اکنون مجموعه‌ای از برترین وینگ سوئیت‌های پرخطر را می‌بینید.

  جدیدترین مطالب

  پرواز با لباس بالدار یا «وینگ‌سوئیت / wingsuiting» که در ایران عمدتاً با عنوان اشتباه سقوط آزاد شناخته می‌شود.

  ورزشی پروازی است که در آن با استفاده از نوع خاصی از لباس‌های بال‌دار که فضای بین پاها و دست‌ها را می‌پوشاند مساحت جانبی بدن ورزشکار در هوا طوری افزایش می‌یابد که نیروی برا برای پرواز تأمین شود.

  این ورزش مدرن اواخر دهه 1990 میلادی با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده، خفاشها و بتمن به نام‌های لباس سنجاب‌پرنده‌ای، لباس خفاشی و لباس بتمن نیز مشهور شده‌اند.

  پرواز با لباس بالدار معمولاً با استفاده از چتر نجات پایان می‌یابد.

  پیش از این شماری وینگ سوئیت را در تابناک تماشا کرده‌اید و اکنون مجموعه‌ای از برترین وینگ سوئیت‌های پرخطر را می‌بینید.

  جدیدترین مطالب - برترین وینگ سوئیت‌ها

  پرواز با لباس بالدار یا «وینگ‌سوئیت / wingsuiting» که در ایران عمدتاً با عنوان اشتباه سقوط آزاد شناخته می‌شود.

  ورزشی پروازی است که در آن با استفاده از نوع خاصی از لباس‌های بال‌دار که فضای بین پاها و دست‌ها را می‌پوشاند مساحت جانبی بدن ورزشکار در هوا طوری افزایش می‌یابد که نیروی برا برای پرواز تأمین شود.

  این ورزش مدرن اواخر دهه 1990 میلادی با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده، خفاشها و بتمن به نام‌های لباس سنجاب‌پرنده‌ای، لباس خفاشی و لباس بتمن نیز مشهور شده‌اند.

  پرواز با لباس بالدار معمولاً با استفاده از چتر نجات پایان می‌یابد.

  پیش از این شماری وینگ سوئیت را در تابناک تماشا کرده‌اید و اکنون مجموعه‌ای از برترین وینگ سوئیت‌های پرخطر را می‌بینید.

  جدیدترین مطالب - برترین وینگ سوئیت‌ها

  پرواز با لباس بالدار یا «وینگ‌سوئیت / wingsuiting» که در ایران عمدتاً با عنوان اشتباه سقوط آزاد شناخته می‌شود.

  ورزشی پروازی است که در آن با استفاده از نوع خاصی از لباس‌های بال‌دار که فضای بین پاها و دست‌ها را می‌پوشاند مساحت جانبی بدن ورزشکار در هوا طوری افزایش می‌یابد که نیروی برا برای پرواز تأمین شود.

  این ورزش مدرن اواخر دهه 1990 میلادی با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده، خفاشها و بتمن به نام‌های لباس سنجاب‌پرنده‌ای، لباس خفاشی و لباس بتمن نیز مشهور شده‌اند.

  پرواز با لباس بالدار معمولاً با استفاده از چتر نجات پایان می‌یابد.

  پیش از این شماری وینگ سوئیت را در تابناک تماشا کرده‌اید و اکنون مجموعه‌ای از برترین وینگ سوئیت‌های پرخطر را می‌بینید.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - برترین وینگ سوئیت‌ها

  پرواز با لباس بالدار یا «وینگ‌سوئیت / wingsuiting» که در ایران عمدتاً با عنوان اشتباه سقوط آزاد شناخته می‌شود.

  ورزشی پروازی است که در آن با استفاده از نوع خاصی از لباس‌های بال‌دار که فضای بین پاها و دست‌ها را می‌پوشاند مساحت جانبی بدن ورزشکار در هوا طوری افزایش می‌یابد که نیروی برا برای پرواز تأمین شود.

  این ورزش مدرن اواخر دهه 1990 میلادی با طراحی نخستین نسل از لباس‌های بالدار شکل گرفت؛ لباس‌هایی که به‌خاطر شباهت به سنجاب‌های پرنده، خفاشها و بتمن به نام‌های لباس سنجاب‌پرنده‌ای، لباس خفاشی و لباس بتمن نیز مشهور شده‌اند.

  پرواز با لباس بالدار معمولاً با استفاده از چتر نجات پایان می‌یابد.

  پیش از این شماری وینگ سوئیت را در تابناک تماشا کرده‌اید و اکنون مجموعه‌ای از برترین وینگ سوئیت‌های پرخطر را می‌بینید.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/546453/������������-��������-�����������������/