جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 14:51:41 1397/4/23
برچسب ها : از , بدون , با , و , به , کاهش , 96 ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

  5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

  5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

  7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

  جدیدترین مطالب

  در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

  5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

  5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

  7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

  جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

  در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

  5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

  5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

  7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

  جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

  در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

  5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

  5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

  7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - رشد ۵۸ درصدی بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی

  در سال 96 بدهی بانک‌های تجاری دولتی 62.

  5 درصد و بانک‌های تخصصی دولتی 4.

  5 درصد کاهش یافت اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 57.

  7 درصد رشد از 60 هزار میلیارد تومان گذشت.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/576373/رشد-۵۸-درصدی-بدهی-بانک‌های-غیردولتی-به-بانک-مرکزی/