جدیدترین مطالب - استقرار میزخدمت تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
استقرار میزخدمت تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است

معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصلاح ساختار خدمت رسانی شعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است.

منتشر شده توسط تامین - تاریخ انتشار : 14:58:37 1397/4/23
برچسب ها : از , راه , های , برای , در , با , بیان , و , به , انجام , است , اصلاح , ای , 93 ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصلاح ساختار خدمت رسانی شعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است.

  جدیدترین مطالب

  معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصلاح ساختار خدمت رسانی شعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است.

  جدیدترین مطالب - استقرار میزخدمت تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است

  معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصلاح ساختار خدمت رسانی شعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است.

  جدیدترین مطالب - استقرار میزخدمت تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است

  معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصلاح ساختار خدمت رسانی شعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - استقرار میزخدمت تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است

  معاون امور استان های سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه میز خدمت در تمامی واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور راه اندازی شده است، گفت: از سال 93 اقدامات گسترده ای به منظور اصلاح ساختار خدمت رسانی شعب تأمین اجتماعی درحال انجام است و بخشنامه ریاست جمهوری برای استقرار میز خدمت، تکمیل کننده طرح ساختار نوین شعب تأمین اجتماعی است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/576382/استقرار-میزخدمت-تکمیل-کننده-طرح-ساختار-نوین-شعب-تأمین-اجتماعی-است/