جدیدترین مطالب - تلاش آل سعود برای احیاء ائتلاف های کاغذی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

ادعا شده است که وزرای دفاع چهل کشور عربی و اسلامی در ریاض برای اعلام موجودیت این ائتلاف ضد تروریستی حضور داشته‌اند ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان شرکت‌کننده از این 40 کشور، همگی در مقام وزیر دفاع کشورشان نبوده‌اند.

جدیدترین مطالب

ادعا شده است که وزرای دفاع چهل کشور عربی و اسلامی در ریاض برای اعلام موجودیت این ائتلاف ضد تروریستی حضور داشته‌اند ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان شرکت‌کننده از این 40 کشور، همگی در مقام وزیر دفاع کشورشان نبوده‌اند.

جدیدترین مطالب - تلاش آل سعود برای احیاء ائتلاف های کاغذی

ادعا شده است که وزرای دفاع چهل کشور عربی و اسلامی در ریاض برای اعلام موجودیت این ائتلاف ضد تروریستی حضور داشته‌اند ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان شرکت‌کننده از این 40 کشور، همگی در مقام وزیر دفاع کشورشان نبوده‌اند.

جدیدترین مطالب - تلاش آل سعود برای احیاء ائتلاف های کاغذی

ادعا شده است که وزرای دفاع چهل کشور عربی و اسلامی در ریاض برای اعلام موجودیت این ائتلاف ضد تروریستی حضور داشته‌اند ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان شرکت‌کننده از این 40 کشور، همگی در مقام وزیر دفاع کشورشان نبوده‌اند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تلاش آل سعود برای احیاء ائتلاف های کاغذی

ادعا شده است که وزرای دفاع چهل کشور عربی و اسلامی در ریاض برای اعلام موجودیت این ائتلاف ضد تروریستی حضور داشته‌اند ولی گزارش‌ها نشان می‌دهد که نمایندگان شرکت‌کننده از این 40 کشور، همگی در مقام وزیر دفاع کشورشان نبوده‌اند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/6139/تلاش-آل-سعود-برای-احیاء-ائتلاف-های-کاغذی/