جدیدترین مطالب - بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

نقشه دریای خزر را ببینید؛حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی.

منتشر شده توسط عصر ایران - تاریخ انتشار : 09:39:55 1397/5/22
برچسب ها : از , بین , که , را , در , و , به , می , توان , بر , چه , روی , کنید , انجام , طوری , یک , خزر , ساحل ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

  نقشه دریای خزر را ببینید؛حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی.

  جدیدترین مطالب

  کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

  نقشه دریای خزر را ببینید؛حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی.

  جدیدترین مطالب - بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

  کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

  نقشه دریای خزر را ببینید؛حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی.

  جدیدترین مطالب - بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

  کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

  نقشه دریای خزر را ببینید؛حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - بدون احساسات و حب و بغض؛ سهم ایران از خزر چقدر است؟

  کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان 1900، روسیه 1355، آذربایجان 820، ترکمنستان 1768 و ایران 657 کیلومتر.

  نقشه دریای خزر را ببینید؛حالا یک خودکار بردارید و خط مرزی دریای خزر بین ایران و سایر کشورهای ساحلی را طوری ترسیم کنید که 50 درصدش به ایران برسد؛ می بینید که اساساً و حتی روی کاغذ هم نمی توان این تقسیم بندی را بر اساس منطق جغرافیایی انجام داد چه برسد به مقررات بین المللی.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/624512/بدون-احساسات-و-حب-و-بغض؛-سهم-ایران-از-خزر-چقدر-است؟/