جدیدترین مطالب - تکذیب اخبار فضای مجازی درباره کودکان زلزله‌زده

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ کودک بی‌سرپرستی در نقاط زلزله زده استان رها نشده است، اخبار منتشره در فضای مجازی از واگذاری این کودکان را درست ندانست.

جدیدترین مطالب

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ کودک بی‌سرپرستی در نقاط زلزله زده استان رها نشده است، اخبار منتشره در فضای مجازی از واگذاری این کودکان را درست ندانست.

جدیدترین مطالب - تکذیب اخبار فضای مجازی درباره کودکان زلزله‌زده

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ کودک بی‌سرپرستی در نقاط زلزله زده استان رها نشده است، اخبار منتشره در فضای مجازی از واگذاری این کودکان را درست ندانست.

جدیدترین مطالب - تکذیب اخبار فضای مجازی درباره کودکان زلزله‌زده

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ کودک بی‌سرپرستی در نقاط زلزله زده استان رها نشده است، اخبار منتشره در فضای مجازی از واگذاری این کودکان را درست ندانست.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - تکذیب اخبار فضای مجازی درباره کودکان زلزله‌زده

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه هیچ کودک بی‌سرپرستی در نقاط زلزله زده استان رها نشده است، اخبار منتشره در فضای مجازی از واگذاری این کودکان را درست ندانست.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/673/تکذیب-اخبار-فضای-مجازی-درباره-کودکان-زلزله‌زده/