جدیدترین مطالب - کیهان: تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
کیهان: تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز

رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند.

تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.

لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 07:49:32 1397/7/2
برچسب ها : به ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند.

  تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.

  لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.

  جدیدترین مطالب

  رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند.

  تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.

  لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.

  جدیدترین مطالب - کیهان: تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز

  رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند.

  تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.

  لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.

  جدیدترین مطالب - کیهان: تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز

  رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند.

  تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.

  لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - کیهان: تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز

  رئیس‌مجلس و وزرای خارجه و اطلاعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی اهواز، جلسه ویژه‌ای با موضوع FATF برگزار کردند.

  تصویب FATF خیانت به خون شهدای اهواز است.

  لازم و ضروری است که نمایندگان مجلس به‌جای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط با FATF، در اعتراض به جنایت مزدوران دولت‌های صحنه‌گردان FATF لوایح مرتبط را از دستور خارج کنند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/679248/����������-����������-fatf-����������-����-������-����������-����������/