جدیدترین مطالب - رشد جمعیت دارای اشتغال ناقص

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
رشد جمعیت دارای اشتغال ناقص

جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.

منتشر شده توسط تابناک - تاریخ انتشار : 19:17:56 1397/7/20
برچسب ها : از , که , را , در , و , به , می , جمله , یا , کار , پیدا , کنند ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.

  جدیدترین مطالب

  جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.

  جدیدترین مطالب - رشد جمعیت دارای اشتغال ناقص

  جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.

  جدیدترین مطالب - رشد جمعیت دارای اشتغال ناقص

  جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - رشد جمعیت دارای اشتغال ناقص

  جمعیت افرادی که به دلایلی از جمله رکود شغلی یا پیدا نکردن شغل، کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند به ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر رسید که ۹۹ هزار و ۸۰۰ نفر، افزایش را نشان می دهد.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707541/رشد-جمعیت-دارای-اشتغال-ناقص/