جدیدترین مطالب - وقوع گردباد و تگرگ ویرانگر در استرالیا

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

وقوع گردبادهای شدید و بارش تگرگ در "کوئینزلند" استرالیا علاوه بر وارد کردن خسارات گسترده، منجر به زخمی شدن دست‌کم چهار نفر شد.

جدیدترین مطالب

وقوع گردبادهای شدید و بارش تگرگ در "کوئینزلند" استرالیا علاوه بر وارد کردن خسارات گسترده، منجر به زخمی شدن دست‌کم چهار نفر شد.

جدیدترین مطالب - وقوع گردباد و تگرگ ویرانگر در استرالیا

وقوع گردبادهای شدید و بارش تگرگ در "کوئینزلند" استرالیا علاوه بر وارد کردن خسارات گسترده، منجر به زخمی شدن دست‌کم چهار نفر شد.

جدیدترین مطالب - وقوع گردباد و تگرگ ویرانگر در استرالیا

وقوع گردبادهای شدید و بارش تگرگ در "کوئینزلند" استرالیا علاوه بر وارد کردن خسارات گسترده، منجر به زخمی شدن دست‌کم چهار نفر شد.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - وقوع گردباد و تگرگ ویرانگر در استرالیا

وقوع گردبادهای شدید و بارش تگرگ در "کوئینزلند" استرالیا علاوه بر وارد کردن خسارات گسترده، منجر به زخمی شدن دست‌کم چهار نفر شد.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/707566/وقوع-گردباد-و-تگرگ-ویرانگر-در-استرالیا/