جدیدترین مطالب - بطحایی: مدرسه پادگان نیست

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
بطحایی: مدرسه پادگان نیست

وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم.

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 11:36:55 1397/7/22
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم.

  جدیدترین مطالب

  وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم.

  جدیدترین مطالب - بطحایی: مدرسه پادگان نیست

  وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم.

  جدیدترین مطالب - بطحایی: مدرسه پادگان نیست

  وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - بطحایی: مدرسه پادگان نیست

  وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به اینکه مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/710195/بطحایی-مدرسه-پادگان-نیست/