جدیدترین مطالب - بیکاری، گرانی پاسخگو باش روحانی

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
بیکاری، گرانی پاسخگو باش روحانی

جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور و سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند.

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 11:37:03 1397/7/22
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور و سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند.

  جدیدترین مطالب

  جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور و سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند.

  جدیدترین مطالب - بیکاری، گرانی پاسخگو باش روحانی

  جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور و سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند.

  جدیدترین مطالب - بیکاری، گرانی پاسخگو باش روحانی

  جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور و سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - بیکاری، گرانی پاسخگو باش روحانی

  جمعی از دانشگاهیان منتقد به عملکرد دولت صبح امروز همزمان با حضور و سخنرانی حسن روحانی در دانشگاه تهران، در مقابل سالن سخنرانی رئیس‌جمهور تجمع کردند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/710200/بیکاری،-گرانی-پاسخگو-باش-روحانی/