جدیدترین مطالب - قیمت‌ ویزای اتباع خارجی چقدر است؟

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
قیمت‌ ویزای اتباع خارجی چقدر است؟

دبیر ستاد اربعین گفت: ما توصیه می‌کنیم که اتباع خارجی برای دریافت ویزا به جای مراجعه به دفاتر کفالت، به دفاتر اتباع خارجی در استانداری‌ها رجوع کنند.

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 11:37:05 1397/7/22
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  دبیر ستاد اربعین گفت: ما توصیه می‌کنیم که اتباع خارجی برای دریافت ویزا به جای مراجعه به دفاتر کفالت، به دفاتر اتباع خارجی در استانداری‌ها رجوع کنند.

  جدیدترین مطالب

  دبیر ستاد اربعین گفت: ما توصیه می‌کنیم که اتباع خارجی برای دریافت ویزا به جای مراجعه به دفاتر کفالت، به دفاتر اتباع خارجی در استانداری‌ها رجوع کنند.

  جدیدترین مطالب - قیمت‌ ویزای اتباع خارجی چقدر است؟

  دبیر ستاد اربعین گفت: ما توصیه می‌کنیم که اتباع خارجی برای دریافت ویزا به جای مراجعه به دفاتر کفالت، به دفاتر اتباع خارجی در استانداری‌ها رجوع کنند.

  جدیدترین مطالب - قیمت‌ ویزای اتباع خارجی چقدر است؟

  دبیر ستاد اربعین گفت: ما توصیه می‌کنیم که اتباع خارجی برای دریافت ویزا به جای مراجعه به دفاتر کفالت، به دفاتر اتباع خارجی در استانداری‌ها رجوع کنند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - قیمت‌ ویزای اتباع خارجی چقدر است؟

  دبیر ستاد اربعین گفت: ما توصیه می‌کنیم که اتباع خارجی برای دریافت ویزا به جای مراجعه به دفاتر کفالت، به دفاتر اتباع خارجی در استانداری‌ها رجوع کنند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/710202/قیمت‌-ویزای-اتباع-خارجی-چقدر-است؟/