جدیدترین مطالب - (تصاویر) تظاهرات مردم اندونزی علیه ترامپ

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد

جدیدترین مطالب

هزاران نفر از مردم اندونزی اعتراض خود را نسبت به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

جدیدترین مطالب

هزاران نفر از مردم اندونزی اعتراض خود را نسبت به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

جدیدترین مطالب - (تصاویر) تظاهرات مردم اندونزی علیه ترامپ

هزاران نفر از مردم اندونزی اعتراض خود را نسبت به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

جدیدترین مطالب - (تصاویر) تظاهرات مردم اندونزی علیه ترامپ

هزاران نفر از مردم اندونزی اعتراض خود را نسبت به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - (تصاویر) تظاهرات مردم اندونزی علیه ترامپ

هزاران نفر از مردم اندونزی اعتراض خود را نسبت به تصمیم دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/81768/(تصاویر)-تظاهرات-مردم-اندونزی-علیه-ترامپ/