جدیدترین مطالب - هلاکت سرکرده برجسته داعش +تصاویر

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

جدیدترین مطالب

یکی از برجسته‌ترین سرکردگان گروه‌های مسلح بیگانه حاضر در سوریه، به دست نیرو‌های ارتش سوریه در اطراف شهر حلفایا واقع در حومه حماه به هلاکت رسید.

جدیدترین مطالب

یکی از برجسته‌ترین سرکردگان گروه‌های مسلح بیگانه حاضر در سوریه، به دست نیرو‌های ارتش سوریه در اطراف شهر حلفایا واقع در حومه حماه به هلاکت رسید.

جدیدترین مطالب - هلاکت سرکرده برجسته داعش +تصاویر

یکی از برجسته‌ترین سرکردگان گروه‌های مسلح بیگانه حاضر در سوریه، به دست نیرو‌های ارتش سوریه در اطراف شهر حلفایا واقع در حومه حماه به هلاکت رسید.

جدیدترین مطالب - هلاکت سرکرده برجسته داعش +تصاویر

یکی از برجسته‌ترین سرکردگان گروه‌های مسلح بیگانه حاضر در سوریه، به دست نیرو‌های ارتش سوریه در اطراف شهر حلفایا واقع در حومه حماه به هلاکت رسید.

جدیدترین مطالب
جدیدترین مطالب - هلاکت سرکرده برجسته داعش +تصاویر

یکی از برجسته‌ترین سرکردگان گروه‌های مسلح بیگانه حاضر در سوریه، به دست نیرو‌های ارتش سوریه در اطراف شهر حلفایا واقع در حومه حماه به هلاکت رسید.

جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/87066/هلاکت-سرکرده-برجسته-داعش- تصاویر/