جدیدترین مطالب - شهید مفتح شهید والا مقامی که پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه و از عاشقان خاندان رسالت و ولایت بود+عکس و فیلم

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
شهید مفتح شهید والا مقامی که پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه و از عاشقان خاندان رسالت و ولایت بود+عکس و فیلم

در تاریخ پر فراز و نشیب تشیع کاروانی از علما و فضلا دیده می شوند که برای احیای ارزش های معنوی و اخلاقی فداکارانه کوشیده اند، آن اسوه های وارسته با اعتقادی راسخ و ایمانی استوار و مقاومتی مداوم، تمامی توانایی های خود را به کار گرفته اند تا جامعه را از آلودگی های جهل، جور، جمود و خمود برهانند.

منتشر شده توسط جهان نیوز - تاریخ انتشار : 15:03:44 1396/9/27
برچسب ها : از , های , برای , که , خود , را , در , با , و , به , می , کار , تا , آن , فراز , وارسته , والا , وحدت ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  در تاریخ پر فراز و نشیب تشیع کاروانی از علما و فضلا دیده می شوند که برای احیای ارزش های معنوی و اخلاقی فداکارانه کوشیده اند، آن اسوه های وارسته با اعتقادی راسخ و ایمانی استوار و مقاومتی مداوم، تمامی توانایی های خود را به کار گرفته اند تا جامعه را از آلودگی های جهل، جور، جمود و خمود برهانند.

  جدیدترین مطالب

  در تاریخ پر فراز و نشیب تشیع کاروانی از علما و فضلا دیده می شوند که برای احیای ارزش های معنوی و اخلاقی فداکارانه کوشیده اند، آن اسوه های وارسته با اعتقادی راسخ و ایمانی استوار و مقاومتی مداوم، تمامی توانایی های خود را به کار گرفته اند تا جامعه را از آلودگی های جهل، جور، جمود و خمود برهانند.

  جدیدترین مطالب - شهید مفتح شهید والا مقامی که پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه و از عاشقان خاندان رسالت و ولایت بود+عکس و فیلم

  در تاریخ پر فراز و نشیب تشیع کاروانی از علما و فضلا دیده می شوند که برای احیای ارزش های معنوی و اخلاقی فداکارانه کوشیده اند، آن اسوه های وارسته با اعتقادی راسخ و ایمانی استوار و مقاومتی مداوم، تمامی توانایی های خود را به کار گرفته اند تا جامعه را از آلودگی های جهل، جور، جمود و خمود برهانند.

  جدیدترین مطالب - شهید مفتح شهید والا مقامی که پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه و از عاشقان خاندان رسالت و ولایت بود+عکس و فیلم

  در تاریخ پر فراز و نشیب تشیع کاروانی از علما و فضلا دیده می شوند که برای احیای ارزش های معنوی و اخلاقی فداکارانه کوشیده اند، آن اسوه های وارسته با اعتقادی راسخ و ایمانی استوار و مقاومتی مداوم، تمامی توانایی های خود را به کار گرفته اند تا جامعه را از آلودگی های جهل، جور، جمود و خمود برهانند.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - شهید مفتح شهید والا مقامی که پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه و از عاشقان خاندان رسالت و ولایت بود+عکس و فیلم

  در تاریخ پر فراز و نشیب تشیع کاروانی از علما و فضلا دیده می شوند که برای احیای ارزش های معنوی و اخلاقی فداکارانه کوشیده اند، آن اسوه های وارسته با اعتقادی راسخ و ایمانی استوار و مقاومتی مداوم، تمامی توانایی های خود را به کار گرفته اند تا جامعه را از آلودگی های جهل، جور، جمود و خمود برهانند.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/87737/شهید-مفتح-شهید-والا-مقامی-که-پیشگام-وحدت-حوزه-و-دانشگاه-و-از-عاشقان-خا/