جدیدترین مطالب - تخم مرغ از مرغ پیشی گرفت!

در حال بارگذاری
درحال بارگزاری ...

هیچ تبلیغی وجود ندارد
تخم مرغ از مرغ پیشی گرفت!

طی چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت تخم‌مرغ در استان بودیم به طوری که طی کمتر از سه ماه قیمت این محصول پر مصرف از کیلویی ۵۷۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رسید؛ البته این نرخ ثبت شده در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود و در واقعیت نرخ تخم مرغ در بازار تا کیلویی۷۵۰۰ تومان هم مشاهده شد اما حالا چند روزی است که نرخ تخم مرغ در همین سایت از نرخ مرغ که کیلویی ۶۴۵۰ تومان اعلام شده، پیشی گرفته و به کیلویی۷۲۰۰ تومان رسیده است.

منتشر شده توسط پارسینه - تاریخ انتشار : 11:53:56 1396/9/29
برچسب ها : از , که , در , و , به , است , طوری , چند , تا , شاهد ,
.::. مطالب مرتبط .::.
 • .::. مطالب مرتبط .::.

  جدیدترین مطالب

  طی چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت تخم‌مرغ در استان بودیم به طوری که طی کمتر از سه ماه قیمت این محصول پر مصرف از کیلویی ۵۷۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رسید؛ البته این نرخ ثبت شده در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود و در واقعیت نرخ تخم مرغ در بازار تا کیلویی۷۵۰۰ تومان هم مشاهده شد اما حالا چند روزی است که نرخ تخم مرغ در همین سایت از نرخ مرغ که کیلویی ۶۴۵۰ تومان اعلام شده، پیشی گرفته و به کیلویی۷۲۰۰ تومان رسیده است.

  جدیدترین مطالب

  طی چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت تخم‌مرغ در استان بودیم به طوری که طی کمتر از سه ماه قیمت این محصول پر مصرف از کیلویی ۵۷۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رسید؛ البته این نرخ ثبت شده در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود و در واقعیت نرخ تخم مرغ در بازار تا کیلویی۷۵۰۰ تومان هم مشاهده شد اما حالا چند روزی است که نرخ تخم مرغ در همین سایت از نرخ مرغ که کیلویی ۶۴۵۰ تومان اعلام شده، پیشی گرفته و به کیلویی۷۲۰۰ تومان رسیده است.

  جدیدترین مطالب - تخم مرغ از مرغ پیشی گرفت!

  طی چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت تخم‌مرغ در استان بودیم به طوری که طی کمتر از سه ماه قیمت این محصول پر مصرف از کیلویی ۵۷۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رسید؛ البته این نرخ ثبت شده در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود و در واقعیت نرخ تخم مرغ در بازار تا کیلویی۷۵۰۰ تومان هم مشاهده شد اما حالا چند روزی است که نرخ تخم مرغ در همین سایت از نرخ مرغ که کیلویی ۶۴۵۰ تومان اعلام شده، پیشی گرفته و به کیلویی۷۲۰۰ تومان رسیده است.

  جدیدترین مطالب - تخم مرغ از مرغ پیشی گرفت!

  طی چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت تخم‌مرغ در استان بودیم به طوری که طی کمتر از سه ماه قیمت این محصول پر مصرف از کیلویی ۵۷۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رسید؛ البته این نرخ ثبت شده در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود و در واقعیت نرخ تخم مرغ در بازار تا کیلویی۷۵۰۰ تومان هم مشاهده شد اما حالا چند روزی است که نرخ تخم مرغ در همین سایت از نرخ مرغ که کیلویی ۶۴۵۰ تومان اعلام شده، پیشی گرفته و به کیلویی۷۲۰۰ تومان رسیده است.

  جدیدترین مطالب
  جدیدترین مطالب - تخم مرغ از مرغ پیشی گرفت!

  طی چند ماه اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت تخم‌مرغ در استان بودیم به طوری که طی کمتر از سه ماه قیمت این محصول پر مصرف از کیلویی ۵۷۰۰ تومان تا ۶۴۰۰ تومان رسید؛ البته این نرخ ثبت شده در سایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود و در واقعیت نرخ تخم مرغ در بازار تا کیلویی۷۵۰۰ تومان هم مشاهده شد اما حالا چند روزی است که نرخ تخم مرغ در همین سایت از نرخ مرغ که کیلویی ۶۴۵۰ تومان اعلام شده، پیشی گرفته و به کیلویی۷۲۰۰ تومان رسیده است.

  جدیدترین مطالب http://zibashavim.ir/post/95967/تخم-مرغ-از-مرغ-پیشی-گرفت/