بستن/بازکردن پنجره توضیحات

جدیدترین مطالب - حل مشکلات Network Manager در Ubuntu 10.04